• 5.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 16.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 17.jpg
 • 7.jpg
 • 9.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 13.jpg
 • 8.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 23.jpg
 • 4. genel kurul.jpg
 • Anıtkabir ziyareti.jpg
 • Anıtkabir ziyareti 2.jpg
 • 15 temmuz tören.jpg
 • cumhurbaşkanı-prag.jpg
 • cumhurbaşkanı-uçak.jpg
 • övünç madalyası.jpg
 • slide-223.jpg
 • 4.jpg
 • 3.jpg
 • E1.jpg
 • slide-y4.jpeg
 • slide-y2.jpeg
 • slide-y7.jpeg
 • slide-y1.jpeg
 • E2.jpg
 • E4.jpg
 • E5.jpg
 • E-16.jpg
 • tvprogram.jpg
 • E6.jpg
 • newE39.jpg
 • newE22.jpg
 • tarama0001.jpg
 • E9.jpg
 • tarama0007.jpg
 • gül.jpg
 • lahor2.jpg
 • lahor.jpg
 • E37.jpg
 • 2.1-ankara0009.jpg
 • E31.jpg
 • 22-slovenya0002.jpg
 • 6.1-kıbrıs0001.jpg
 • E29.jpg
 • 3.1-genek-kurul0005_56f07033387f1.jpg
 • musul.jpg
 • 1.2-stanbul.jpg
 • 4.1.1-2.genek-kurul0002_56f075e38e30a.jpg
 • 4.1.1-2.genek-kurul0006.jpg
 • E3.jpg
 • konferans.jpg
 • bjk.jpg
 • E12.jpg
 • E17-2.jpg
 • E17.jpg
 • büyükelçi.jpg
 • E11.jpg
 • ankara3.jpg
 • E15.jpg
 • ateşe.jpg
 • 12.jpg
 • ankara2.jpg
 • hollanda.jpg
 • E13.jpg
 • abudabi.jpg
 • 22-slovenya0003.jpg
 • newE34.jpg
 • E19.jpg
 • newE30.jpg
 • newE28.jpg
 • E38.jpg
 • newE26.jpg
 • E27.jpg
 • newE25.jpg
 • E18.jpg
 • newE21.jpg
 • E20.jpg
 • E24.jpg
 • ırak.jpg
 • E35.jpg
 • imza.jpg
 • 1.jpg

BAŞKANIN MESAJI

Tarih boyunca coğrafyamız, ilmi, dini, felsefi bilim insanları yetiştirmiş ve bilimsel yöntemlerde öncülük yapmıştır; bulunduğumuz coğrafyanın tüm dünya ve medeniyetlere büyük katkıları olmuştur. Daha erken dönemlerde ve özellikle yakın tarihe baktığımızda Osmanlı İmparatorluğu döneminde; ülkemiz, batı ile doğu arasında ticari ve sosyal bağları nedeniyle akademik ve kültürel bir köprü vazifesi üstlenmiş; bu vesileyle dünyaca ünlü bilim insanlarının yetişmesine, bilgi mirasının aktarımı ve bilimin kıtalararası paylaşımına olanak sağlamıştır.


Günümüzde toplumlarımız, üniversiteler ve uluslararası ilişkilerin bütün kapsamı, gün geçtikçe hızlanan bir değişim dönemindedir. Bilginin üretimi ve yayılımındaki hızlı artış ve iletişim teknolojilerinin gelişimi, toplumları yüksek öğretim ve araştırma kapasitelerini yeniden düzenleyerek, belirli bir düzeye ulaşmaya zorunlu kılmıştır. Bir yandan küreselleşmenin yoğunlaştığı son yıllarda, bizim de içinde olduğumuz bölge olan, Balkanlar, Ortadoğu ve Orta Asya`da yüksek öğretim düzeyindeki geri kalmışlığın belirgin olarak varlığını sürdürmesi, dünyadaki gidişe tezat oluştururken; diğer yandan küreselleşme, karşılıklı etkileşimi kolaylaştırmaktadır ancak, rekabeti yoğunlaştırmıştır. Böylece araştırma ve yüksek öğretim açısından üniversiteler arasındaki eşitsizlik ve dazavantajlar daha çok açığa çıkmıştır.


Sosyokültürel değerleri ve hatta sorunları benzer olan bu coğrafyada, entelektüellerin bir araya gelmesi, ortak değerleri yeniden değerlendirip yeni ortaklıklar kurmasının zamanı çoktan gelmiş bulunuyor. Bu sebeple Uluslararası Üniversiteler Konseyi’ni kurmak ve öncelikle bölgemize ve sonrasında tüm dünyaya öncülük etmek için uzun bir yol haritası çizdik ve aynı coğrafyayı paylaşan ülkeler arasında, akademik işbirliği, bilimsel çalışma ve öğrenci değişimini amaçlayan çeşitli faaliyetler gerçekleştirdik.


Bu faaliyetlerin ilki 17-18 Aralık 2009 tarihleri arasında 20 ülkeden 59 rektör katılımı ile İstanbul’da gerçekleştirilen ”Ortadoğu’da Bilim ve Yüksek Eğitimin Bugünü ve Yarını” konulu konferanstır; ikincisi ise 7-11 Nisan 2010 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilmiştir. Merkezi Türkiye olan “Uluslararası Universiteler Konseyi” oluşturma projemize doğrudan geçişi sağlayan “Yüksek Öğretim ve Bilim Çalıştayı” 40 ülkeden 106 rektör ve 200 bilim adamının katılımı ile gerçekleşmiş ve kuruluşumuzun temelleri atılmıştır. Yakın gelecekte hedefimiz, daha fazla katılımı sağlamak üzere yeni bir dizi etkinlik gerçekleştirerek gözde üniversite ve yüksek öğretim kuruluşlarını aramızda görmektir.


Kalkınma ve dayanışmanın ortak bir geleceği şekillendirmesi; ancak gerçek işbirliği, karşılıklı saygı ve yardımlaşma duygusu ile mümkündür. Uluslararası bir konsey oluşturmanın koşulu, Yüksek Öğretimin ve Üniversitelerin uluslararası ve evrensel boyutuna ve insanlığa sağladığı faydaların artmasında işbirliğinin önemine yapılan vurgudur. Karşılştığımız büyük istek ve ilgi sayesinde hedeflerimize en yakın zamanda ulaşacağımızı bilmenin onurunu taşıyoruz. Başta Yönetim Kurulumuz ve Kurucu Üyelerimiz olmak üzere Uluslararası Üniversiteler Konseyi’nin kuruluşunu destekleyen ve bu kapsamda emeği geçen herkese teşekkür ederiz.


Orhan Hikmet AZİZOĞLU
Uluslararası Üniversiteler Konseyi

Kurucu Başkanı


DUYURULAR ve FAALİYETLERİMİZDEN KESİTLER