ORHAN HİKMET AZİZOĞLU

Uluslararası Üniversiteler Konseyi Kurucu Başkanı

1963 Ankara doğumlu,*  Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası ve Beratı sahibi,

*  Farklı ülke ve üniversitelerden takdirname, şeref madalyası ve ödül sahibi,

*  Alt yapısı hazırlanarak kurulmasına vesile olduğu ve 04.08.2010 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunca kurulmasına izin verilen Uluslararası Üniversiteler Konseyi Kurucu Başkanı,

*  Türkiye Cumhuriyeti Gazisi,

​​​​​​​*  Entellektüel, Yazar, Şair

*  Beşiktaş Kulübü Divan kurulu üyesi

*  Orhaz şirketler Grubu kurucu yönetim kurulu başkanı

*  UNESCO Kültür Elçiliği müracaatı

- İyi Niyet Elçiliği, 14 ülkeden üniversite mensubu çoğunluğu rektörlerden oluşan 205 akademisyenin imzası ve talebi ile 06.12.2013 tarihinde Orhan Hikmet Azizoğlu UNESCO KÜLTÜR elçiliği için, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile UNESCO'daki Türkiye daimî büyükelçisi tarafından müracaat dosyası UNESCO'ya sunulmuştur.

Uluslararası Üniversiteler Konseyi:


*  2010, kuruluş süresince geçici yönetim kurulu başkanlığı,

*  2011-2014 yılları arasında 1. Genel Kurulda seçimleYönetim Kurulu başkanlığı,

*  2014-2017 yılları arasında 2. Genel Kurulda seçimle Yönetim Kurulu başkanlığı,

-  Konseyin 2017 yılında yapılan 3. Genel Kurulunda, Konsey Yönetim Kurulu Başkanlığına Sivas CumhuriyetÜniversitesi Rektörü Prof.Dr.Alim Yıldız, 2019 yılında yapılan 4. Genel Kurulunda ise Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Hasan Aslan seçilmiştir.

*  2022 yılında yapılan 5. Genel Kurulda pandemi sonrası yaşanan küresel, seyahat ve toplantı organizasyonlarının yapılmasında yaşanan aksaklıklar ve zorluklardan dolayı özellikle kurumun aktif çalışmalarının durma noktasına gelmesi dolayısıyla bu zorlukların kolaylıkla aşılması ve kurumun faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için Kurumumuz Genel Kurulunun talep ve ricası ile bir dönem için, 2017 yılında yönetim kurulu başkanlığı yapmamama kararını bozarak, geçici görev almayı kabul etmiş ve tekrar Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir.

* 10.05.2024 tarihinde yönetim kurulu başkanlığı görevinden istifa ederek, Bitlis Eren Üniversitesi kurucu rektörü, YÖK denetleme kurulu E. üyesi Prof.Dr.Mahmut Doğru'ya yönetim kurulu başkanlığını devretmiştir.

Uluslararası Akademik, Kültürel ve Sosyal çalışmaları:

Konseyin oluşturulması:


*  Orhan Hikmet Azizoğlu, uluslararası entelektüel tanınırlığı ve saygın çalışmalarıyla Uluslararası Üniversiteler Konseyini başta coğrafyamız olmak üzere Asya ve Afrika kıtalarının en önemli akademik sosyal ve kültürel çalışmalar yapan sivil toplum kurumu konumuna getirmiştir.

*  Uluslararası Üniversiteler Konseyi 32 ülkeden 150 üniversite üyesi olan Yönetim Kurulu, İcra Kurulu, Akademik Kurulu, Hukuk Kurulu, Sağlık Komisyonu, Danışma Kurulu ve Denetim Kurullarında; Rektör, Akademisyen, farklı branşlarda Öğretim Elemanı, Tıp Doktoru, Büyükelçi ve Akademik, Hukuk, Diplomatik ve Kültürel alanda konusunda uzman 157 üye görev almaktadır.

Uluslararası Akademik, Kültürel ve Sosyal faaliyetler:


*  İstanbul'da 19 ülkeden 59 rektörün katılımıyla "Bilim ve Yükseköğretimin Bugünü ve Yarını" çalıştayında başkanlık,

*  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 39 ülkeden 105 rektör ve 200 akademisyenin katılımıyla "Uluslararası Yükseköğretim" çalıştayında Başkanlık,

*  Almata’da (Kazakistan) 200 Rektör ve Akademisyenin katılımıyla gerçekleştirilen "Eğitim ve Öğretimde Kalite ve Verimlilik" çalıştayında Başkanlık,

*  Ankara'da 105 ülkeden 400 Rektör ve Akademisyenin katılımıyla gerçekleştirilen "Yükseköğretimde Uluslararasılaşmada Ulusal Değerler, Kavramlar, İnançlar ve Kültürler" çalıştayının akademik yapılanmasını ve başkanlığını üstlenerek gerçekleştirdi.

*  Tebriz’de(İran) Türkiye, İran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Pakistan, Libya ve Irak ülkelerinden Rektör ve Akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen “Orta Doğu Kış Yükseköğretim”çalıştayının Başkanlığı,

*  Musul'da (Irak)"Orta Doğu Üniversiteleri Yükseköğretimde Sorunlar ve Çözümleri" çalıştayı başkanlığı,

*  Lahor’da (Pakistan) Lahor Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "Uluslararası Üniversiteler İşbirliği" çalıştayı başkanlığı,

*  Erbil ve Duhok(Irak) kentlerinde yapılan "Yükseköğretimde Ulusal Değerler, Kavramlar, Kültürler ve İnançlar" çalıştay başkanlığı,

*  Afganistan hükümetinin daveti üzerine gerçekleşen, çalıştaylar, konferanslar ve üniversitelerin akademik, bilimsel çalışmaları ile yapılanmalarının ele alındığı toplantılarında başkanlık,

*  Erbil'de (Irak) Yükseköğretim Bakanı, Arap ve Kürt üniversite rektörleri ile yapılan geniş kapsamlı toplantılarda terör örgütünün işgali altında bulunan Musul, Telafer, Diyala, Ambar, Tikrit ve diğer üniversite öğrencilerinin güvenli Arap ve Kürt üniversitelerinde, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinde onbinlerce öğrencinin eğitime devam etmesi sağlanmış, binlerce akademisyenin bu güvenli üniversite ve ülkelerde yükseköğretime katkı olanağı sağlanması akademik, diplomatik ve kültürel çalışmalara öncülük etmiştir.

*  Kerkük'te, Kerkük Üniversitesinde rektörlerle yapılan toplantıda on bin öğrencinin bu üniversitede eğitim görme olanağına katkı sunulmuştur.

*  Ankara'da Uluslararası Üniversiteler Konseyi Genel Merkezinde Irak'ta terör örgütünün işgali altında bulunan üniversitelerin öğretim üyeleri ve öğrencilerin sorunlarına akademik ve sosyal çözüm bulma gündemli toplantıda geniş katılımlı Irak, Arap ve Kürt üniversite rektörlerinin katılımıyla gerçekleşmiş ve Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) Başkanının katılımıyla çözüm odaklı toplantı

*  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılan Uluslararası Bölgesel toplantıda 15 ülkeden 50 rektör,akademisyenve alanlarında uzman entelektüelin katılımıyla “demokrasi ve terörizm” çalıştayına başkanlık,

(Konu ile ilgili dünya kamuoyuna sonuç bildirgesi yayınlanmıştır.)


Orhan Hikmet Azizoğlu'nun organizasyon ve başkanlığını yaptığı bu akademik, kültürel ve sosyal çalıştay ve konferanslar başta Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletleri olmak üzere bölgemiz ile İslam Coğrafyası Yüksek Öğretiminin güçlenmesi, akademik, sosyal ve kültürel işbirlikleri ile Avrupa ve batı toplumları ile eşit seviyeye gelmesi için ÜYE ÜNİVERSİTELER arasında akademik, sosyal ve kültürel işbirlikleri, akademik ortak projeler, öğrenci ve akademisyen değişimleri ile sağlanmaya devam edilmektedir.

Uluslararası Akademik, Sosyal ve Kültürel alanda verilen Konferans ve Protokol Konuşmaları:


*  Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde "Avrupa'da yaşayan Türklerin din, kültür Dil ve Milli hassasiyetlerinin Asimilasyonunu" önlemeyi amaçlayan konferanslar

*  Moldova, Bişkek Tıp Üniversitesinde 740 öğrencinin diploma töreninde 3000 katılımcıya verilen "Avrupa Yükseköğretimi ve Türkiye" konferansı

*  İslamabat'da(Pakistan) "Yükseköğretimde Ulusal Değerler ve Küreselleşme" konferansı

*  Slovenya'da "Uluslararası Stratejik Formu'nda Slovenya hükümetinin davetlisi olarak verdiği "Türk Yükseköğretimi" konferansı

*  Fes (Fas) şehrinde 240 Arap üniversitesinin katılımıyla gerçekleşen, Arap Ülkeleri Üniversiteler Birliği Genel Kuruluna Onur konuğu olarak katıldığı "Arap Coğrafyasında Demokrasi Evrimi" konferansı

*  Birleşik Arap Emirliklerinde "Sınırları olmayan Eğitim" konferansına onur konuğu olarak katılarak verdiği "Yüksek öğretimin bugünü ve geleceği" ile ilgili konferansı

*  Erbil'de (Irak) Arap Üniversiteler genel kurul toplantısına onur konuğu ve uluslararası gözlemci olarak katıldığı ve “Bölgesel Akademik Dinamikler ve Sorunlar” içerikli konferansı

*  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefke Üniversitesinde verdiği "Yükseköğretimde Uluslararasılaşmada Bölgesel ve Küresel Dinamikler" konulu konferans

*  Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yoğun ilgi gören "İslam ve Demokrasi" konferansları

*  İstanbul'da 19 ülkeden 59 rektörün katılımıyla gerçekleştirilen "Bilim ve Yükseköğretimin Bugünü ve Yarını" çalıştayı.

*  Ankara'da 105 ülkeden 400 rektör ve akademisyenin katılımıyla gerçekleştirilen "Uluslararasılaşmada Yüksek Öğretimde Ulusal Değerler, Kavramlar, İnançlar, Kültürler" çalıştayı.

*  Ürdün Yarmouk Üniversitesinde verdiği konferans

*  Çorum Hitit Üniversitesi 2012 Eğitim Öğretim Yılı açılış programında "Uluslararasılaşma ve Küresel Yüksek Öğretim" içerikli konferansı

*  Musul Üniversitesi ev sahipliğinde "Ortadoğu Üniversiteleri Yükseköğretiminde sorunlar ve çözümleri"çalıştayı,

*  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 39 ülkeden 105 rektör ve 200 akademisyenin katılımıyla "Uluslararası Yüksek Öğretim" çalıştayı

*  Almata'da(Kazakistan) 200 rektör ve akademisyenin katılımıyla gerçekleştirilen "Eğitim-Öğretimde Kalite ve Verimlilik" çalıştayı

*  Tebriz Üniversitesi ev sahipliğinde, Türkiye, İran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Pakistan, Libya, Irak Ülkelerinde rektör ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen "Orta Doğu Kış Yükseköğretim" çalıştayı

*  Pakistan Lahor kentinde Lahor Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "Uluslararası Üniversiteler İşbirliği" çalıştayı

*  Bahreyn Kral Üniversitesinde "Uluslararasılaşmada Ulusal Değerler" konulu konferansı

*  Erbil'de(Irak)  Selahaddin Üniversitesi ev sahipliğinde Irak Erbil'de Arap Üniversiteler genel kurul toplantısına onur konuğu ve uluslararası gözlemci olarak katıldığı ve “Bölgesel Akademik Dinamikler ve Sorunlar” içerikli konferans

*  Erbil'de(Irak) "Yükseköğretimde Ulusal Değerler, Kavramlar, Kültürler, İnançlar" çalıştayı

*  Duhok Üniversitesi ev sahipliğinde "Yükseköğretimde Ulusal Değerler, Kavramlar, Kültürler, İnançlar" çalıştayı,

*  Zaho Üniversitesi ev sahipliğinde Uluslararasılaşma konferans

*  Dubai'de Yükseköğretimin bugünü ve geleceği ile ilgili konferanslar,

*  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefke Üniversitesinde yapılan uluslararası "Demokrasi ve Terörizm" çalıştayında 15 ülkeden 50 rektör ve akademisyenlere vermiş olduğu "Demokrasi ve Terörizm" konferansı

*  Makedonya Fon Üniversitesi tarafından davet edildiği Üsküp’te Makedonya Senatosu ve Türk öğrencilere verdiği konferanslar Sudan’da Khartum Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “İslam toplumlarında vakıf”çalıştayında verdiği “Osmanlıda birlikte yaşama kültürü” konferansı,

*  Abu Dabi’de (Birleşik Arap Emirlikleri) Arap Üniversiteleri Birliği toplantısına onur konuğu olarak katıldı

*  Sudan devlet üniversiteleri daveti ile gittiği Khartumda rektörlerin katılımıyla verdiği “Uluslararası Üniversiteler Konseyine üye üniversiteler arasında Akademik, sosyal, ekonomik ve kültürel iş birliği” konferansı

*  Mezar-ı Şerifkentinde (Afganistan) verdiği “15 Temmuz darbe teşebbüsü” konferansı

*  Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “Doğu Akdeniz Çalıştayı

*  İlki Gazi Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen ve Bağdat, Erbil ve KKTC tekrarlanan “Küresel Göç ve Mülteci Sorunu” çalıştayları

(Üye Üniversitelerden alınan akademik, diplomatik, sosyal ve kültürel analiz çalışmaları sonuçlarının sunulması, tartışılması ve sonuç elde edilebilmesi için Birleşmiş Miletler Genel Sekreteri ve UNESCO Başkanından randevu talep edilmiştir.)

Yayınlanmış Şiir, Araştırma, Derleme ve Uluslararasılaşma Üzerinde Kitaplar:


*  Uluslararasılaşma mı? Entegrasyon mu?

*  İslam Coğrafyası Yüksek Öğretiminin Uluslararasılaşması

*  Yalnızlık ve İnsan

*  İman, Vicdan ve Sevgi

*  Uluslararası Yükseköğretim ve Basın

*  Üçüncü Baharım

*  Yazarın Gözüyle 42 Ülke ve Küreselleşme

*  60 Detayla Coğrafyamıza, Akademik, Diplomatik ve Politik Bakış

*  Beyaz Sokaklar Kirli Vicdanlar

*  Doğu'nun Değer, Kavram, Kültür ve İnançlarının Batı'ya AsimilasyonuTV Programları ve Köşe Yazıları:


*  Yayınlanmış 100'ün üzerinde akademik, sosyal ve kültürel köşe yazısı bulunmaktadır.

*  Türkmeneli Televizyonunda 45 bölüm olarak yayınlanmış olan "Coğrafyamıza Akademik Bakış" programının yapımcı ve moderatör olarak "Bölgemiz ve İslam Coğrafyasında orta öğretim, yükseköğretim, ekonomi ve sosyal yaşamın sorunları ve çözümlerini" içeren programda konuk ettiği ilgili ülke bakanları veya üniversite rektörleriyle sorunların analizi ve çözümüne ilişkin katkı sunmuştur.

Uluslararası Akademik Sosyal ve kültürel çalışmalarına verilen Ödüller:​​​​​​​


*  Uluslararası birçok ülke ve üniversiteden akademik sertifika, Devlet Erkanı'ndan İslam Coğrafyası Yükseköğretimine yaptığı akademik, sosyal ve kültürel katkılarından dolayı teşekkür takdirnameleri, Ürdün Yarmouk Üniversitesince Onur Madalyası, Afganistan Devlet Onur Takdirnamesi ve benzeri ödül ve sertifikalar ile onurlandırılmıştır.